Hague Tribunal


Den 14 och 15 juni 2003 organiserade Dr Rath Health Foundation den s.k. "HagueTribunal" i Haags Congress Centre.

Uttömmande information om freds- och hälsokongressen kommer att finnas tillgänglig online om några dagar.

Fortsätt att besöka den här webbplatsen med jämna mellanrum för uppdateringar.

Ett komplett exemplar av det klagomål som inlämnats till Internationella brottsdomstolen kan nu laddas ner i PDF-format från huvudsidorna på den här webbplatsen.

Stöd vårt klagomål i Haag

Registrera ditt stöd för vårt Haag-klagomål genom att skriva ett stödfax här

Stödfaxet är på domstolens officiella språk, det vill säga engelska. Du kan se en översättning här

Fyll i det engelska formuläret och faxa det direkt till numret nedan.

Gör det nu!

Tack för ditt stöd.