<< back

В ИМЕТО НА НАРОДИТЕ ПО СВЕТА

Факс: +31 705 158 555

До:

Главния обвинител
Сеньор Луис Морено-Окампо
Международен наказателен съд
Маанвег, 174
2516 АВ Хага
Холандия

С настоящото изразявам своята подкрепа за:

Съдебния иск срещу геноцида и другите престъпления против човечеството, извършени във връзка с фармацевтичния “бизнес с болестите” и неотдавнашната война против Ирак

Настоящият съдебен иск от името на народите по света беше представен пред Международния наказателен съд от доктора по медицина Матиас Рат и други лица на 15 юни 2003 г.

С оглед на характера и тежестта на обвиненията, повдигнати в този съдебен иск, аз приканвам Съда да започне веднага разследвания, за да може обвиняемите незабавно да бъдат подведени под отговорност.


Подпис


Име


Адрес


Дата

<< back