Dr. Rath Health Foundation

Dr. Rath Health Foundation

Responsibility for a healthy world Dr. Rath Research Institute 100+ Studies Published In PubMed

I MÄNSKLIGHETENS NAMN

Klagomål avseende folkmord och andra brott mot mänskligheten begångna i samband med läkemedelsföretagens "hälsokommersialism" och det nyligen avslutade Irakkriget

Detta klagomål framställs till Internationella brottsdomstolen
av Matthias Rath MD och andra å världens folks vägnar
Haag den 14 juni 2003

Till åklagaren i Internationella brottsdomstolen,
Senator Louis Moreno-Ocampo,
International Court, Maanweg 174
NL-2516 AB Haag

SUMMERING

Detta klagomål, som härmed inlämnas till Internationella brottsdomstolen (ICC), grundas på de värsta brott som någonsin har begåtts i mänsklighetens historia. De anklagade har orsakat miljontals dödsfall och skador genom sin "hälsokommersialism" samt gjort sig skyldiga till krigsförbrytelser och andra brott mot mänskligheten. Dessa brott faller under Internationella brottsdomstolens domvärjo.

I vetskap om att de kan komma att ställas till svars för sina handlingar, har de anklagade inlett en global kampanj med syfte att underminera ICC:s auktoritet, ställa sig själva över internationell lagstiftning och fortsätta att begå brott mot mänskligheten.

Det är av denna anledning som ICC måste behandla detta klagomål utan dröjsmål. Varje fysisk person och varje regering uppmanas dessutom att ansluta sig till detta klagomål i syfte att en gång för alla sätta stopp för den brottsliga verksamhet som beskrivs däri.