Dr. Rath Health Foundation

Dr. Rath Health Foundation

Responsibility for a healthy world Dr. Rath Research Institute 100+ Studies Published In PubMed

Klagomål avseende folkmord och andra brott mot mänskligheten begångna i samband med läkemedelsföretagens "hälsokommersialism" och det nyligen avslutade Irakkrigett

SLUTPLÄDERING

Namngivna individer bör i Internationella brottsdomstolen anklagas mot bakgrund av de giltiga grunder som specificerats i denna klagan.
Vidare undersökningar rörande de anklagades individuella ansvar bör genomföras av Internationella brottsdomstolens åklagare.
Dessa undersökningar kommer även att genomföras och intensifieras av oss, världens folk.

De anklagade bör fällas på följande grunder:

  • medveten kränkning av mänsklighetens rätt till fred;
  • medveten kränkning av mänsklighetens rätt till liv;
  • medveten kränkning av mänsklighetens rätt till hälsa.

Detta klagomål kommer med jämna mellanrum att uppdateras, kompletteras och revideras tills en juridisk process kan inledas mot de anklagade.

Detta klagomål berör de värsta brott som någonsin begåtts under mänsklighetens historia. För varje dag som den juridiska processen mot de anklagade försenas, kommer miljontals människor att dö och världen att ytterligare närma sig ett nytt världskrig. Vi har inte råd med sådana förseningar.

Den amerikanske åklagaren i Nürnbergprocessen mot företagsledarna i olje/läkemedelskartellen IG Farben hade en gång följande att säga: “Om företagsledarnas brott inte bestraffas och de släpps fria, kommer de att begå ännu allvarligare brott i framtiden.”

Vi uppmanar varje individ och regering i världen att ställa sig bakom dessa anklagelser. Det är dags att skrida till handling.

Haag, Nederländerna
14 juni 2003

Matthias Rath, M.D.

 

Matthias Rath, M.D.,
Dr. Rath Health Foundation
Muzenstraat 89
2511 WB Haag
Nederländerna