Dr. Rath Health Foundation

Dr. Rath Health Foundation

Responsibility for a healthy world Dr. Rath Research Institute 100+ Studies Published In PubMed

Klagomål avseende folkmord och andra brott mot mänskligheten begångna i samband med läkemedelsföretagens "hälsokommersialism" och det nyligen avslutade Irakkriget

DE ANKLAGADE

De anklagade är följande personer från olika länders företagssektorer samt militära och politiska sektorer:

1.
 
George Walker Bush, USA:s president. Den huvudsakliga verkställande aktören för olje/läkemedelskartellens räkning. Den huvudsakliga verkställande aktören för krigsförbrytelser mot Irak och övriga brott i detta klagomål.
 
2.

Anthony Charles Lynton ("Tony") Blair, Storbritanniens president. Politiskt överhuvud och verkställande aktör för sin egen och president Bushs räkning avseende de brott som omnämns i detta klagomål.

3.
 
Richard Bruce ("Dick") Cheney, USA:s vicepresident. Cheney var verkställande direktör i oljebolaget Haliburton & Company från Dallas, Texas. Efter erövringen av Irak blev Haliburton det företag som under täckmanteln "rekonstruktion" spelade den största rollen i den ekonomiska plundringen av Irak.
 
4.   Donald Rumsfeld, USA:s försvarsminister. Rumsfeld var verkställande direktör i flera bioteknik- och läkemedelsföretag, exempelvis läkemedelskoncernen G. D. Searle, som numera ingår i Pharmacia. Hade i flera decennier till uppgift att strategiskt organisera läkemedelsföretagens “hälsokommersialism”. Mottog flera utmärkelser från läkemedelsindustrin. Är tillsammans med George W. Bush en av de största pådrivarna bakom anfallskriget mot Irak.
 
5.
 
John Ashcroft, USA:s justitieminister. En av de främsta strategerna bakom den så kallade Homeland Security Act, en av de organisatoriska instrument som de anklagade använder för att systematiskt begränsa de medborgerliga rättigheterna i USA. Bär ansvaret för den protektionistiska lagstiftning som ger läkemedelsindustrin immunitet mot åtal i USA.
 
6.
 
Tom Rich, USA:s minister för fosterlandets säkerhet. Cementerar tillsammans med John Ashcroft de anklagades politiska och ekonomiska kontroll, och begränsar systematiskt de medborgerliga rättigheterna i USA i syfte att garantera de anklagades skrupelfria hälsokommersialism och begå andra brott.
 
7.
 
Condoleezza Rice, USA:s säkerhetsrådgivare. Före detta direktör i oljekoncernen Chevron och en av de främsta pådrivarna av de anklagades anfallskrig.

De anklagade är även följande aktörer i företagssektorn:

1.
 
Pfizer Inc., CEO Henry A. McKinnell, Ph.D. samt övriga direktörer och styrelsemedlemmar.
 
2.
 
Merck & Co., Inc., CEO Raymond V. Gilmartin samt övriga direktörer och styrelsemedlemmar.
 
3.
 
GlaxoSmithKline PLC, CEO Dr Jean-Pierre Garnier samt övriga direktörer och styrelsemedlemmar.
 
4.
 
Novartis AG, CEO Dr Daniel Vasella samt övriga direktörer och styrelsemedlemmar.
5.
 
Amgen Inc., CEO Kevin Sharer samt övriga direktörer och styrelsemedlemmar.
 
6.
 
Astra Zeneca, CEO Sir Tom McKillop samt övriga direktörer och styrelsemedlemmar.
 
7.
 
Ely Lilly and Company, CEO Sidney Taurel samt övriga direktörer och styrelsemedlemmar.
 
8.
 
Abbott Laboratories, CEO Miles D. White samt övriga direktörer och styrelsemedlemmar.
 
9. Andra läkemedelsföretag, direktörer och styrelsemedlemmar som verkar för att bibehålla och expandera den investeringsbaserade “hälsokommersialismen” och andra brott.

De anklagade är även följande företag och direktörer i oljesektorn:

1.
 
ExxonMobil Corporation, dess CEO Lee R. Raymond samt övriga direktörer och styrelsemedlemmar.
 
2.
 
British Petroleum (BP), dess CEO Lord Browne of Madingley, FREng samt övriga direktörer och styrelsemedlemmar.
 
3.
 
Chevron Texaco Corp., dess CEO David O’Reilly samt övriga direktörer och styrelsemedlemmar.
 
4. Andra oljeföretag som utnyttjar plundring och förstörelse i samband med anfallskriget mot Irak.
 

Finansiella intressen bakom dessa multinationella företag:

1.
 
Rockefeller-koncernen och de medlemmar i Rockefeller-familjen som gynnats av de begångna brotten.
 
2. Rothschild-koncernen och alla dess medlemmar som gynnats ekonomiskt av de begångna brotten.
 
3. JP Morgan-koncernen och alla dess medlemmar som gynnats ekonomiskt av de begångna brotten.
 
4.
 
Trilateral Commission och dess medlemmar, ett organ som David Rockefeller grundade i syfte att samordna denna intressegrupps intressen i USA, Europa och Japan (därav namnet "trilateral"). Detta inkluderar samtliga individuella medlemmar i kommissionen som befinns medskyldiga till de begångna brotten eller som har gynnats ekonomiskt av dessa.
5.

Medlemmar av andra företags lobbyister och intressegrupper som efter vidare undersökning befinns skyldiga till de begångna brotten eller som har gynnats ekonomiskt av dessa.

6.
 
J.P. Morgan Chase Bank, dess CEO William B. Harrison Jr. samt övriga direktörer och styrelsemedlemmar.
 
7. Andra finansiella institutioner deras direktörer, styrelsemedlemmar och aktieägare samt andra som efter vidare undersökning befinns skyldiga till de begångna brotten eller som har gynnats ekonomiskt av dessa.
 
8. Politiker samt nationella och internationella politiska organ som efter vidare undersökning befinns skyldiga till de begångna brotten eller som har gynnats ekonomiskt av dessa.
 
9. Medlemmar av militären som är medskyldiga till de begångna brotten eller som efter vidare undersökning befinns skyldiga till de begångna brotten eller som har gynnats ekonomiskt av dessa.
 
10. Läkemedelsföretagens direktörer som efter vidare undersökning befinns skyldiga till att medvetet och systematiskt ha begått de begångna brotten eller som har gynnats ekonomiskt av dessa.
 
11. Mediefolk och andra som efter vidare undersökning befinns skyldiga till de begångna brotten eller som har gynnats ekonomiskt av dem.
12. Andra individer, organisationer eller organ som efter vidare undersökning befinns skyldiga till de begångna brotten eller som har gynnats ekonomiskt av dem.
 

INTERNATIONELLA FÖRDRAG SOM KAN ÅBEROPAS TILL STÖD FÖR DENNA KLAGAN

Bortsett från Romfördraget och Internationella Brottsdomstolen, kan även följande fördrag och deklarationer åberopas till stöd för de allvarliga anklagelserna i denna klagan:

  1. FN:s stadga
  2. Deklarationen om mänskliga rättigheter, 8 december 1948
  3. Genèvekonventionen om mänskliga rättigheter, 12 augusti 1949
  4. Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, 12 januari 195112, 1951
  5. Convention on Non-Applicability of Statutory Limitations to War Crimes and Crimes against Humanity, 1968
  6. The Principles of International Co-Operation in the Detection, Arrest, Extradition and Punishment of Persons Guilty of War Crimes and Crimes Against Humanity, 1973
INTERNATIONELLA BROTTSDOMSTOLENS JURISDIKTION ÖVER DE ANKLAGADE