Dr. Rath Health Foundation

Dr. Rath Health Foundation

Responsibility for a healthy world Dr. Rath Research Institute 100+ Studies Published In PubMed

Klagomål avseende folkmord och andra brott mot mänskligheten begångna i samband med läkemedelsföretagens "hälsokommersialism" och det nyligen avslutade Irakkriget

HISTORISKT PREJUDIKAT SOM STÖD FÖR DENNA KLAGAN

Nürnbergprocessen mot företagsledare i olje/läkemedelskartellen IG- Farben

Nürnbergprocessen ägde rum för över ett halvt sekel sedan. De anklagade var företagsledarna i IG Farben, Europas största olje/läkemedelskartell före krigsutbrottet. Nürnbergprocessen prövade krigsförbrytarna från andra världskriget och skapade därmed ett prejudikat för internationella processer mot sådana förbrytelser, vilket så småningom resulterade i bildandet av Internationella brottsdomstolen i Haag.

Idag är det inte många som känner till att även de företagsledare som förde Hitler till makten ställdes inför rätta i Nürnbergprocessen, inte bara politiska och militära ledare. 24 av IG Farbens företagsledare ställdes till svars för sina handlingar i denna krigstribunal. Den amerikanske chefsåklagaren Telford Taylor hade följande att säga i sitt öppningsanförande: “Dessa män anklagas för att ha utsatt mänskligheten för det mest förödande och katastrofala kriget i dess historia. Dessa män anklagas för förslavning, plundring och mord i massiv skala. Dessa anklagelser är fruktansvärda.”

Han fortsatte: “De huvudsakliga krigsförbrytarna är dessa företagsledare, inte de nazistiska vettvillingarna. Om företagsledarnas brott inte bestraffas och de släpps fria, kommer de i framtiden att begå brott som vida kommer att överträffa de gärningar Hitler någonsin hade kunnat göra sig skyldig till.”

De huvudsakliga åtalspunkterna mot IG Farbens chefer 1947 löd som följer:

  • Åtalspunkt 1: planering och genomförande av ett anfallskrig och erövringen av andra länder, vilket resulterat i exempellös förstörelse världen över, miljontals dödsfall och ännu fler miljoner människors fortsatta lidande.
  • Åtalspunkt 2: deportering, plundring och förstörelse av allmän och privat egendom i de ockuperade länderna i syfte att utöva permanent ekonomisk kontroll i dessa länder, samt andra allvarliga brott
  • Åtalspunkt 3: förslavning, misshandel, terror, tortyr och mord på miljontals människor.

Ett halvt sekel senare har anklagelserna nästan samma ordalydelse:

  • planering och genomförande av ett anfallskrig mot Irak under förevändning av bekämpning av internationell terror och spridning av massförstörelsevapen, vilket har resulterat i skövling av stora delar av landet, tusentals dödsfall och hundratusentals skadade människor.
  • Plundring och förstörelse av allmän och privat egendom i syfte att uppnå ekonomisk makt och kontroll i ett antal världsregioner genom eskalering av en internationell kris. Under planeringen av detta anfallskrig faktorerade de anklagade medvetet in bruk av massförstörelsevapen, inklusive nukleära, kemiska och biologiska vapen.
  • Folkmord genom dödande, svår kroppsskada och skapande av livsbetingelser som är avsedda att frambringa fysisk förstörelse, samt brott mot mänskligheten genom mord och andra inhumana åtgärder.
BEVISFÖRING AVSEENDE BEGÅNGNA BROTT