Dr. Rath Health Foundation

Dr. Rath Health Foundation

Responsibility for a healthy world Dr. Rath Research Institute 100+ Studies Published In PubMed

Klagemål mod folkedrab og andre forbrydelser mod menneskeheden begået i forbindelse med den farmaceutiske “handel i sygdom” og den nylige krig mod Irak

Endelig appel

De nævnte enkeltpersoner bør indkaldes for den internationale kriminaldomstol på basis af gyldige grunde som angivet i dette klagemål.

Undersøgelserne i forbindelse med de anklagedes individuelle ansvar skal tages op og fortsættes af den internationale kriminaldomstols anklager.

Disse undersøgelser vil også fortsættes og forstærkes fra vores side, som er hele verdensbefolkningens side.

De anklagede bør straffes af følgende grunde:

  • bevidst og forsætlig krænkelse af menneskets ret til fred;
  • bevidst og forsætlig krænkelse af menneskets ret til livet;
  • bevidst og forsætlig krænkelse af menneskets ret til sundhed.

Dette klagemål skal opdateres og fuldstændiggøres i et system med konstant udvikling og revidering, indtil retsforfølgning mod de anklagede endeligt finder sted.

Dette klagemål omhandler de største forbrydelser, der nogensinde er begået i menneskehedens historie. Hver eneste dag den formelle retsforfølgning af de anklagede ved den internationale kriminaldomstol forsinkes, betaler millionvis af mennesker verden over med deres liv, og verden bevæger sig nærmere mod den næste verdenskrig. Der er ikke tid til forsinkelser.

Som den amerikanske anklager i Nürnberg-processen mod ledelsen for det kemiske/petrokemiske kartel, IG Farben, udtalte: “Hvis de forbrydelser, der er begået af de anklagede, ikke bringes for dagen, og hvis de ikke drages til ansvar, vil de gøre endnu mere fortræd i fremtiden.”

Vi appellerer til alle mennesker og alle regeringer i verden om at stå sammen bag disse klagemål. Det er på tide, at der handles.

Haag, Holland
14. juni 2003

På vegne af verdensbefolkningen,

Matthias Rath, M.D.