Dr. Rath Health Foundation

Dr. Rath Health Foundation

Responsibility for a healthy world Dr. Rath Research Institute 100+ Studies Published In PubMed

Klagemål mod folkedrab og andre forbrydelser mod menneskeheden begået i forbindelse med den farmaceutiske “handel i sygdom” og den nylige krig mod Irak

De Anklagede

De anklagede er følgende personer af forskellige nationaliteter fra erhvervssektoren, militærsektoren og den politiske sektor:

1.
 
George Walker Bush, USAs præsident. Han er den politiske hovedgerningsmand bag varetagelsen af det farmaceutiske/petrokemiske kartels interesser. Han er den politiske hovedgerningsmand bag krigsforbrydelserne mod Irak samt andre forbrydelser i dette klagemål.
 
2.
 
Anthony Charles Lynton (“Tony”) Blair, premierminister i Storbritannien. Han er den politiske hovedgerningsmand på egne vegne og som medskyldig til George Bush i begåelse af de forbrydelser, der nævnes i dette klagemål.
 
3.
 
Richard Bruce (“Dick”) Cheney, USAs vicepræsident. Cheney var administrerende direktør for olieserviceudbyderen Haliburton & Company fra Dallas, Texas. Efter erobringen af Irak blev Haliburton hovedfirmaet i den økonomiske udplyndring af Irak under påskud af rekonstruktion.
 
4.
 
Donald Rumsfeld, USAs forsvarsminister. Rumsfeld var administrerende direktør for adskillige bioteknologiske og farmaceutiske virksomheder, blandt andet farmakoncernen G. D. Searle, der i dag er en del af Pharmacia. I adskillige årtier havde han rollen som strategisk organisator af den farmaceutiske industris “handel i sygdom”. Han modtog adskillige priser fra den farmaceutiske industri. Foruden George W. Bush var Donald Rumsfeld en af hovedanstifterne af angrebskrigen mod Irak.
 
5.
 
John Ashcroft, USAs justitsminister. Han er en af strategerne bag den såkaldte Homeland Security Act, et af de organisatoriske instrumenter, hvormed de anklagede systematisk indskrænker borgerrettighederne i USA. Han er ansvarlig for protektionistisk lovgivning, som i alt væsentligt vil tilstå immunitet til den farmaceutiske industri over for at blive holdt ansvarlig for deres forbrydelser i USA.
 
6.
 
Tom Ridge, minister for Homeland Security (sikring af hjemlandet), en medskyldig til John Ashcroft i cementering af de anklagedes politiske og økonomiske kontrol med det formål at fortsætte deres skrupelløse handel i sygdom samt andre forbrydelser ved systematisk at indskrænke borgerrettighederne i USA.
 
7.
 
Condoleezza Rice, USAs sikkerhedsrådgiver. Hun er tidligere direktør for den petrokemiske koncern Chevron og var medvirkende til at fremme de anklagedes angrebskrig.
 

Inden for den farmaceutiske sektor tiltales følgende virksomheder:

1.
 
Pfizer Inc., administrerende direktør Henry A. McKinnell, Ph.D., de andre direktører samt bestyrelsen.
 
2.
 
Merck & Co., Inc., administrerende direktør Raymond V. Gilmartin, de andre direktører samt bestyrelsen.
 
3.
 
GlaxoSmithKline PLC, administrerende direktør Dr Jean-Pierre Garnier, de andre direktører samt bestyrelsen.
 
4.
 
Novartis AG, administrerende direktør dr. Daniel Vasella, de andre direktører samt bestyrelsen.
 
5.
 
Amgen Inc., administrerende direktør Kevin Sharer, de andre direktører samt bestyrelsen.
 
6.
 
Astra Zeneca, administrerende direktør Sir Tom McKillop, de andre direktører samt bestyrelsen.
 
7.
 
Eli Lilly and Company, administrerende direktør Sidney Taurel, de andre direktører samt bestyrelsen.
 
8.
 
Abbott Laboratories, administrerende direktør Miles D. White, de andre direktører samt bestyrelsen.
 
9. Andre farmaceutiske virksomheder, deres direktører og bestyrelser, der bibeholder og fremmer investeringsforretningens “handel i sygdom” samt andre forbrydelser.
 

Inden for den petrokemiske sektor tiltales følgende virksomheder og deres direktører:

1.
 
ExxonMobil Corporation, administrerende direktør Lee R. Raymond, de andre direktører samt bestyrelsen.
 
2.
 
British Petroleum (BP), administrerende direktør The Lord Browne of Madingley, FREng, de andre direktører samt bestyrelsen.
 
3.
 
Chevron Texaco Corp., administrerende direktør David O’Reilly, de andre direktører samt bestyrelsen.
 
4. Andre petrokemiske virksomheder, der drager fordel af plyndringen og udplyndringen i angrebskrigen mod Irak.
 

Finansgrupperne bag disse multinationale koncerner:

1.
 
Rockefeller Financial Group samt medlemmerne af Rockefeller-familien ved at drage fordel af de begåede forbrydelser.
 
2. Rothschild Group og alle de medlemmer, der drager økonomisk fordel af disse forbrydelser.
 
3. JP Moragn Group og alle de medlemmer, der drager økonomisk fordel af disse forbrydelser.
 
4.
 
Den trilaterale kommission og dens medlemmer, en organisation grundlagt af David Rockefeller til koordinering af denne investeringsgruppes interesser i tre områder i verden: USA, Europa og Japan – deraf navnet “trilateral” – inklusive alle enkelte medlemmer af denne kommission, der findes skyldige i at have deltaget i disse forbrydelser eller i at have draget fordel af dem økonomisk.
 
5. Medlemmerne af andre koncernlobby- og interessegrupper, der i løbet af yderligere undersøgelser viser sig at have deltaget i begåelsen af disse forbrydelser eller at have draget økonomisk fordel af dem.
 
6.
 
J.P. Morgan Chase Bank, administrerende direktør William B. Harrison Jr., de andre direktører samt bestyrelsen.
 
7. Andre pengeinstitutter, deres administrerende direktører, bestyrelse samt aktieejere og andre, der i løbet af yderligere undersøgelser viser sig at have deltaget i begåelsen af disse forbrydelser eller at have draget økonomisk fordel af dem.
 
8. Politikere så vel som internationale politiske organisationer, der i løbet af yderligere undersøgelser viser sig at have deltaget i begåelsen af disse forbrydelser eller at have draget økonomisk fordel af dem.
 
9. Medlemmer af militæret, der deltog i eller i løbet af yderligere undersøgelser viser sig at have deltaget i begåelsen af disse forbrydelser eller at have draget økonomisk fordel af dem.
 
10. Farmaceutiske sundhedschefer, der i løbet af yderligere undersøgelser viser sig forsætligt og systematisk af have deltaget i begåelsen af disse forbrydelser eller at have draget økonomisk fordel af dem.
 
11. Medlemmer af medierne samt andre, der i løbet af yderligere undersøgelser viser sig at have deltaget i begåelsen af disse forbrydelser eller at have draget økonomisk fordel af dem.
 
12. Alle andre enkeltpersoner, organisationer eller organer, der i løbet af yderligere undersøgelser viser sig at have deltaget i begåelsen af disse forbrydelser eller at have draget økonomisk fordel af dem.
 

Internationale traktater, der gælder for dette klagemål

Foruden Rom-statutterne for den internationale kriminaldomstol gælder følgende internationale traktater og erklæringer for de alvorlige tiltalepunkter i dette klagemål:

  1. FNs charter
  2. Menneskerettighedserklæringen af 8. december 1948
  3. Geneve-konventionen om menneskerettigheder af 12. august 1949
  4. Konventionen om forebyggelse af og straf for folkedrab af 12. januar 1951
  5. Konventionen om ikke-anvendelighed af lovbestemte begrænsninger for krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden af 1968
  6. Principperne om internationalt samarbejde til afsløring, anholdelse, udlevering og afstraffelse af personer skyldige i krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden af 1973
Den internationale kriminaldomstols domsmyndighed over de anklagede