Dr. Rath Health Foundation

Dr. Rath Health Foundation

Responsibility for a healthy world Dr. Rath Research Institute 100+ Studies Published In PubMed

Klagemål mod folkedrab og andre forbrydelser mod menneskeheden begået i forbindelse med den farmaceutiske “handel i sygdom” og den nylige krig mod Irak

Bevisførelse for de begåede forbrydelser

Beviset for de anklagepunkter, der er fremlagt i dette klagemål, angår ligeledes hovedsageligt to kriminelle områder

  • Bevis på folkedrab og andre forbrydelser mod menneskeheden begået i forbindelse med den farmaceutiske handel i sygdom.
  • Bevis på krigsforbrydelser og aggression samt andre forbrydelser mod menneskeheden begået i forbindelse med krigen mod Irak og den internationale krises eskalering mod en verdenskrig.

1. Bevisførelse for folkedrab og andre forbrydelser mod menneskeheden begäet i forbindelse med den farmaceutiske "handel i sygdom"

Der fremlægges specifikt bevis på, at de anklagede er ansvarlige for forsætligt at bibeholde og udbrede sygdomme, for målbevidst at forårsage nye sygdomme samt for at udvide brugen af lægemidler, når først de er registreret, til så mange andre sygdomme som muligt.

For at nå disse mål har de anklagede strategisk udformet, implementeret, drevet og organiseret forretningssvindel på et globalt plan, der i sin økonomiske størrelsesorden er uden lige i menneskets historie.

1.1. Den forsætlige udbredelse af sygdom

Det efterfølgende bevismateriale viser, at vore dages mest almindelige sygdomme bibeholdes og udbredes forsætligt af de anklagede, til trods for det faktum, at disse sygdomme kunne være forebygget effektivt og stort set udryddet, hvorved millionvis af liv kunne være reddet.

1.1.1. Hjertesygdomme

Den primære årsag til hjertesygdomme og hjerteanfald er, at arterievæggen svækkes strukturelt og at dens funktion forringes, hvilket – ligesom skørbug – opstår som resultat af langvarig mangel på vitaminer og andre vigtige næringsstoffer.

I modsætning hertil ignorerer den farmaceutiske holdning til forebyggelse og behandling af hjerte-kar-sygdomme med fuldt overlæg denne årsag og fokuserer i stedet på behandling af symptomer som f.eks. nedsættelse af kolesterolniveauer i blodet.

Mens disse farmaceutiske lægemidler er beregnet til at undgå helbredelse af den sygdom, som de markedsføres for, forårsager deres skadelige bivirkninger nye sygdomme. Det globale antal dødsofre for hjerte-kar-sygdomme som følge af de anklagedes overlagte forbrydelser overstiger 12 millioner liv om året.

1.1.2. Forhøjet blodtryk

Den primære årsag til forhøjet blodtryk er en øget spænding i arterievæggen som følge af en mangel på vigtige næringsstoffer i arteriernes glatte muskelceller, hvilket fører til forsnævring af arteriediameteren og en forhøjelse af blodtrykket. Talrige kliniske forsøg har dokumenteret fordelene ved ikke-patenterbare mikronæringsstoffer, især aminosyren arginin samt magnesium. De korrigerer den tilgrundliggende mangel i millionvis af karvægceller, hvorved blodkarvæggene afslappes, blodkarrets diameter øges, og det forhøjede blodtryk normaliseres igen.

Farmaceutiske lægemidler, der sælges til behandling af forhøjet blodtryk, fokuserer med fuldt overlæg på behandling af symptomerne. F.eks. reducerer betablokkere hjertefrekvensen, og diuretika reducerer blodmassen. Disse farmaceutiske lægemidler undgår forsætligt at korrigere blodkarvæggenes “kramper” som den primære årsag til forhøjet blodtryk. Følgelig har disse farmaceutiske lægemidler, samtidig med at de forsætligt undgår at helbrede sygdommen, skadelige bivirkninger på langt sigt og forårsager potentielt talrige nye sygdomme – hvorved der skabes nye markeder for lægemidler.

Verden over er adskillige hundrede millioner patienter med forhøjet blodtryk stadig ikke helbredt som et direkte resultat af de anklagedes handlinger, og antallet af dødsofre stiger dagligt.

1.1.3. Hjerteanfald

Den primære årsag til hjerteanfald er mangel på cellebiokatalysatorer, visse vitaminer, mineraler, carnitin, koenzymet Q10 samt andre bioenergibærere i millionvis af hjertemuskelceller. Dette resulterer i forringet hjertepumpefunktion og akkumulering af vand i legemet.

I modsætning hertil ignorerer den farmaceutiske holdning til behandling af hjerteanfald dette faktum og fokuserer på symptomer. Diuretika, der markedsføres til behandling af hjerteanfald, eliminerer ikke blot det akkumulerede vand i kroppen, men skyller også vitaminer, mineraler og andre vandopløselige bioenergibærere ud. Således forværrer de farmaceutiske lægemidler, der markedsføres for hjerteanfald, rent faktisk sygdommen, og de er ansvarlige for, at patienter med hjerteanfald har en forventet kort levetid, når først den vanddrivende medicin får virkning.

Samtidig med at disse farmaceutiske lægemidler forsætligt undgår at helbrede sygdommen, skyller de vigtige næringsstoffer ud af kroppen, og forværrer således den tilgrundliggende årsag til sygdommen. Verden over er adskillige hundrede millioner patienter med hjerteanfald stadig ikke helbredt og dør for tidligt som et direkte resultat af de anklagedes handlinger.

1.1.4. Uregelmæssig hjerterytme

Den primære årsag til uregelmæssig hjerterytme er mangel på mikronæringsstoffer, vitaminer, mineraler, ubikinon og andre bioenergibærere i millionvis af elektriske hjertemuskelceller. Dette resulterer i forringet generering eller ledning af de elektriske impulser, der er nødvendige for en normal hjerterytme. Et nyligt dobbeltblindt placebokontrolleret forsøg har uigenkaldeligt dokumenteret, at den terapeutiske brug af mikronæringsstoffer er en effektiv, ufarlig og billig metode til at korrigere den hjertelidelse, der ligger til grund for uregelmæssig hjerterytme.

I modsætning hertil ignorerer den farmaceutiske holdning til behandling af uregelmæssig hjerterytme dette faktum og fokuserer i stedet på symptomer. Lægemidler, der markedsføres til behandling af arytmi, forværrer ofte den uregelmæssige hjerterytme og forårsager hjertestop og for tidlig død hos patienter.

For ti år siden dokumenterede forfatteren Thomas Moore i sin bog “Dødbringende medicin”, at en ny klasse anti-arytmilægemidler alene i USA havde forårsaget flere dødsfald end antallet af amerikanske dødsofre i Vietnam-krigen. Verden over er ét hundrede millioner patienter med uregelmæssig hjerterytme stadig ikke helbredt som et direkte resultat af de anklagedes handlinger, og antallet af dødsofre stiger dagligt.

1.1.5. Kræft

Indtil for nylig er kræft blevet anset for at være en dødsdom. Nylige fremskridt inden for naturlig sundhed og cellemedicin har ændret dette fundamentalt. Også for denne sygdom står det nu klart, at medicinsk forskning med ikke-patenterbare behandlingsmetoder med fuldt overlæg er blevet forsømt og undladt af de anklagede til fordel for ineffektive lægemidler, der muliggør fortsættelsen af kræftepidemien som et af deres mest indbringende markeder. På grund af den ekstraordinære betydning af de forbrydelser, de anklagede har begået i forbindelse med kræftepidemien, fremlægges den her mere indgående.

Det er er videnskabeligt faktum, at alle kræfttyper spredes med samme mekanisme, nemlig brugen af kollagenfortærende enzymer (kollagenaser, metalloproteinaser). Den terapeutiske brug af den naturlige aminosyre lysin – især sammen med andre ikke-patenterbare mikronæringsstoffer – kan blokere disse enzymer og derved forhindre spredningen af kræftceller. Alle de kræfttyper, der er blevet undersøgt indtil videre, reagerer på denne behandlingsmetode, herunder brystkræft, prostatakræft, lungekræft, hudkræft, fibroblastom, ledkræft og andre former for kræft.

Den eneste grund til, at dette gennembrud på det medicinske område ikke er blevet undersøgt yderligere og anvendt i behandlingen af kræftpatienter verden over, er det faktum, at disse stoffer ikke kan patenteres og derfor har en lav overskudsmargin. Desuden vil alle effektive behandlingsmetoder over for en sygdom i sidste instans føre til dens udryddelse og tilintetgørelsen af et mange-billion-dollar stort marked for farmaceutiske lægemidler.

Markedsføring af farmaceutiske lægemidler til kræftpatienter har været særlig bedragerisk og ondsindet. Under påskud af at behandle kræft ved at bruge dæknavnet ”kemoterapi” indgives patienterne giftige stoffer, herunder afledninger af sennepsgas. Det faktum, at disse giftige midler også tilintetgør millionvis af sunde celler i kroppen er forsætligt indregnet.

Velvidende dette faktum blev følgende konsekvenser taget i betragtning: For det første ville kræft fortsætte som en global epidemi og fortsætte med at udgøre den økonomiske basis for en mange-billion-dollar stor handel i denne sygdom. For det andet forårsager den systematiske anvendelse af giftige stoffer i form af kemoterapi en epidemi af nye lidelser hos kræftpatienter, der modtager disse giftige stoffer.

Som resultat af denne strategi er det farmaceutiske lægemiddelmarked for behandling af de farlige bivirkninger af disse lægemidler – herunder infektioner, betændelsestilstande, blødning, organsvigt osv. – endnu større end markedet for selve kemoterapimidlerne. Således brugte de anklagede også deres organiserede svindelnummer på bekostning af flere hundrede millioner kræftpatienter med ét eneste formål: Deres egen økonomiske berigelse.

1.1.6. AIDS og andre infektionssygdomme

Lignende forsætlige svindelnumre blev anvendt til behandlingen af en af de mest dødbringende epidemier i menneskets historie, AIDS. For allerede 10 år siden viste videnskabelige undersøgelser, at vitamin C kan reducere HIV-virussens replikation med over 99%. Dette faktum har været kendt af de anklagede i mere end et årti.

Idet de forsætligt ignorerede og omgik denne ufarlige og billige ikke-patenterbare behandlingsmetode, udviklede de anklagede patenterbare lægemidler mod AIDS med alvorlige bivirkninger, og som følge af deres ublu patentafgifter har flertallet af folk på denne planet ikke råd til dem. Derfor er de anklagede gennem anvendelse af deres kriminelle forretningsplan skyldige i at sætte flere hundrede millioner menneskers liv på spil og forårsage deres død i både Afrika, Sydamerika, Asien samt alle andre dele af verden.

På samme måde har de boykottet informationerne om, at den allervigtigste forholdsregel for at styrke immunforsvaret mod infektionssygdomme er optimal indtagelse af vitaminerne B6, B12, folinsyre og visse andre vigtige næringsstoffer. Det er et videnskabeligt faktum, at disse biokatalysatorer for cellemetabolisme øger produktionen af leukocytter, kroppens vigtigste våben mod infektion. Ved systematisk at tilbageholde denne information, især fra flere hundrede millioner børn og voksne i udviklingslandene, sætter den farmaceutiske industri forsætligt flere hundrede millioner menneskers liv på spil i disse dele af verden. Alle de anklagede ved, at næsten ingen i disse dele af verden har råd til farmaceutisk behandling, og at de som følge heraf vil dø.

Tilbageholdelse af denne livsvigtige information om naturlige ikke-patenterbare alternativer, der kan forebygge infektionssygdomme, medfører ikke blot millionvis af menneskers død, men også tilintetgørelsen af mange udviklingslandes økonomier. Som direkte resultat heraf forværres den allerede gældende ubalance i den nuværende verdensøkonomi dramatisk. Disse lande placeres forsætligt i en konflikt, hvor de kun kan tabe.

1.1.7. Andre sygdomme

På samme måde fortsætter andre degenerative, betændelses- og infektionssygdomme samt mange andre af vore dages mest almindelige sygdomme kun med at eksistere som helbredsproblemer, fordi de anklagede har defineret dem og beskytter dem som markeder for deres kriminelle ”handel i sygdom”.

1.2. Bevisførelse for de anklagedes kriminelle markedsføringsplaner

1.2.1 Forsætlig udbredelse af sygdomme og bevirkelse af nye sygdomme hos patienter for at udvide de farmaceutiske lægemiddelmarkeder

Med henblik på at udvide deres markeder fremstilles og markedsføres følgende lægemiddelgrupper med fuldt overlæg af de anklagede til trods for deres kendte skadelige bivirkninger. På kriminel vis fremkalder de anklagede forsætligt nye sygdomme under påskud af at bekæmpe eksisterende sygdomme. Det faktum at disse nye sygdomme, forårsaget af bivirkningerne af disse lægemidler, kommer for dagen mange år senere, bruges som endnu et dække over dette bedrageriske system:

Kolesterolnedsættende lægemidler, især statiner og fibrater, massemarkedsføres under påskud af at forhindre hjerte-kar-sygdomme. Disse lægemidler er kendt for at fremkalde kræft ved doser, der p.t. indgives millionvis af patienter verden over.

Kemoterapimidler markedsføres som midler til angiveligt at behandle kræft. Rent faktisk er de årsag til en serie alvorlige bivirkninger, hvoraf den mest hyppige er at fremkalde nye kræftformer. Hele det kriminelle markedsføringssystem omkring kemoterapi kan kun fungere, fordi de anklagede har gjort kræft til en dødsdom – og selv når en patient kun overlever nogle få måneder på kemoterapi, sælges dette af de anklagede som en succeshistorie.

Aspirin massemarkedsføres under falske forudsætninger om, at det forebygger hjerteanfald og slagtilfælde, samtidig med at langvarig brug af dette lægemiddel vides at tilintetgøre kollagen og derfor gradvist øger risikoen for hjerteanfald og slagtilfælde så vel som andre sygdomme som f.eks. mavesår og mave-tarmblødninger.

Betændelseshæmmende lægemidler bruges til at behandle smerte og betændelse f.eks. ved gigt. Men mange af disse lægemidler tilintetgør bindevæv som f.eks. leddene. Ved langvarig brug forværrer disse lægemidler helbredsproblemerne fremfor at helbrede dem.

Calciumantagonister massemarkedsføres under falske forudsætninger om at behandle forhøjet blodtryk og forhindre hjerteanfald, selvom langvarig brug af disse lægemidler er kendt for at forårsage en stigning i hjerteanfald, slagtilfælde og andre sygdomme.

Østrogen og andre hormonale lægemidler massemarkedsføres under falske forudsætninger om at forhindre osteoporose og hjertesygdom, selvom langvarig brug af disse lægemidler vides at forårsage kræft hos mere end 30% af de kvinder, der tager dem. Særligt hyppige former for kræft forårsaget af disse lægemidler er hormonafhængige kræftformer som f.eks. brystkræft og livmoderkræft.

Sedativer og antidepressive midler. En anden mekanisme, hvormed de anklagede systematisk kan udvide deres markeder, er forsætligt at forårsage tilvænning med henblik på at øge salget af lægemidler. Mange sedativer og antidepressive midler, herunder det udbredte diasepam (”Valium”) vides at bevirke afhængighed og tilvænning. Med henblik på at udvide deres globale salg af disse vanedannende lægemidler lovpriser de anklagede dem endda i helsidesannoncer rettet direkte mod offentligheden.

Andre lægemidler. Da patenterbarhed er en forudsætning for den farmaceutiske investeringsforretning, er typiske lægemidler syntetiske molekyler og følgelig giftige for menneskekroppen. Det samme falske forretningsprincip gælder for næsten alle lægemidler – lindring af symptomerne på kort sigt samtidig med, at der forårsages skade og gradvist skabes nye sygdomme som basis for nye lægemiddelmarkeder.

1.3. Udvidelse af deres lægemiddelmarkeder til nye sygdomme

Når de anklagede begår deres forbrydelser, udvider de med forsæt deres eksisterende lægemiddelmarkeder ved at opfinde nye helbredstilstande, som de anbefaler de lægemidler til, der tidligere er blevet anbefalet for andre sygdomme. Som det første bevis fremlægges følgende eksempler her:

Hovedpinetabletter forhindrer angiveligt hjertesygdomme. Aspirin blev udviklet som en hovedpine- og smertestillende tablet, og massemarkedsføres og anbefales nu af de anklagede til langvarig brug selv af sunde personer til angivelig forebyggelse og behandling af hjertesygdomme og andre alvorlige lidelser.

Antibiotika bekæmper angiveligt hjertesygdomme. Med henblik på at udvide det globale marked for deres antibiotika, opdigtede og udbredte de anklagede den såkaldte “bakterieteori” om hjerteanfald på verdensomfattende plan. Uden nogen form for klinisk bevis på, at klamydia eller andre bakterier rent faktisk forårsager aterosklerose eller hjerteanfald, anbefalede de anklagede på kriminel vis den generelle anvendelse af antibiotika selv til sunde personer under falske forudsætninger om, at de forebygger hjerteanfald.

Disse er blot nogle enkelte eksempler på den praksis, de anklagede bruger til systematisk at udvide brugen af deres lægemidler til andre sygdomme. Rent faktisk er dette markedsføringssystem ikke undtagelsen men regelen. Listen over forbrydelser begået i denne sammenhæng bør opdateres og fuldføres, mens yderligere undersøgelser finder sted.

1.4. forbrydelser forbundet med den systematiske infiltration af forskellige sektorer i samfundet med det formål at gøre det lettere at begå disse forbrydelser

De anklagede har systematisk og forsætligt infiltreret medicin- og sundhedssektoren i de fleste lande i verden for at skabe økonomisk og anden afhængighed med henblik på at udføre deres “handel i sygdom” og begå andre forbrydelser. Medicinsk forskning udføres ikke med det primære mål at finde den mest effektive, ufarligste og billigste metode til behandling af sygdomme, men med det mål at identificere de største sygdomsmarkeder og opnå den største vinding på disse markeder for lægemiddelproducenterne. Som del af denne strategi har de anklagede inden for de seneste årtier fjernet systematisk viden om effektive, men ikke-patenterbare naturlige behandlingsmetoder fra studieplanerne for lægeuddannelserne. De producerede med forsæt generationer af læger med ringe eller intet kendskab til disse naturlige behandlingsmetoders evne til at redde liv. På samme tid blev terapeutisk uddannelse på de medicinske fakulteter overtaget af nyligt oprettede afdelinger kaldet farmakologi. Således er flere årtiers generationer af læger ved afgangen fra de medicinske fakulteter praktisk talt uddannet som en salgsstyrke for den farmaceutiske ”handel i sygdom”. Med henblik på at skjule denne strategi blev patenterede lægemidler fremstillet som ”videnskabelige” og endda døbt ”etiske lægemidler”, hvorimod ikke-patenterbare naturlige behandlingsmetoder blev draget i tvivl som ”uvidenskabelige”.

På lignende vis har de anklagede systematisk og med forsæt infiltreret massemedierne verden over, skabt økonomisk og anden afhængighed, og udbredt falsk information med henblik på at dække over deres kriminelle aktiviteter, fremme deres “handel i sygdom” og begå andre forbrydelser.

De anklagede har forsætligt og systematisk misbrugt det lovgivende og politiske system i de fleste lande for at få vedtaget love, fastlagt bestemmelser og fremme andre forholdsregler med det formål at udvide deres salg af ineffektive, farlige men givtige lægemidler. De anklagede misbrugte deres politiske indflydelse til at fremtvinge lovgivning, der ville lade dem tilvende sig billionvis af dollar under dække af ”sundhedsforsikring” og andre offentlige og private sundhedsfonde. Ved at fremme deres bedrageriske ”handel i sygdom” har de taget penge fra enkeltpersoner, koncerner og regeringer verden over ved at forlange betaling for ineffektive og skadelige behandlingsmetoder. Derved sikrer de anklagede ublu vinding for den farmaceutiske industri og påfører flere hundrede millioner mennesker unødvendige lidelser og for tidlig død.

De anklagede har med fuldt overlæg og systematisk infiltreret og misbrugt Europaparlamentet og andre regionale og internationale organisationer, herunder FN-organisationerne, WHO, levnedsmiddel- og landbrugsorganisationen (FAO) samt andre nationale og internationale politiske organer for at kunne begå deres forbrydelser mod menneskeheden.

1.5. Forbrydelser i forbindelse med den systematiske obstruktion af effektive, ikke-patenterbare sundhedsforholdsregler

For at beskytte deres kunstige investeringsforretning med handel i sygdom prøvede de anklagede strategisk at udelukke verdensbefolkningen fra at få adgang til ikke-patenterbare naturlige behandlingsmetoder. For at nå dette mål anvendte de anklagede adskillige strategiske forholdsregler:

Tilbageholdelse af livsvigtig information om ikke-patenterbare naturlige behandlingsmetoder. De anklagede har med forsæt og systematiskover for millionvis af mennesker tilbageholdt og blokeret for den fundamentale sundhedsinformation, at menneskekroppen ikke producerer sit eget C-vitamin (askorbinsyre). På grund af manglende viden om dette lider næsten alle mennesker af C-vitaminmangel og er modtagelige over for hjerte-kar- og andre sygdomme. På samme måde har de anklagede systematisk og med fuldt overlæg over for millionvis af mennesker tilbageholdt og blokeret for den fundementale sundhedsinformation, at menneskekroppen ikke producerer den naturlige aminosyre lysin. Som følge af, at de mangler denne viden, lider næsten alle mennesker af lysinmangel og er modtagelige over for kræft og andre sygdomme. Dermed påfører de anklagede med forsæt flere hundrede millioner mennesker yderligere unødvendige lidelser og for tidlig død.

  1. Offentligt at drage ikke-patenterbare naturlige behandlingsmetoder i tvivl. De anklagede har overlagt og systematisk bedraget offentligheden ved at udbrede falske, vildledende og opdigtede oplysninger, der drager ikke-patenterbare behandlingsmetoder i tvivl med det mål at beskytte og udvide deres “handel i sygdom” baseret på patenterede lægemidler og begå yderligere forbrydelser. Dermed påfører de anklagede med forsæt flere hundrede millioner mennesker yderligere unødige lidelser og for tidlig død.
  2. At erklære udbredelsen af sundhedsinformation om ikke-patenterbare naturlige behandlingsmetoder ulovlig. De anklagede har forsætligt misbrugt deres politiske indflydelse til at forsøge at gennemføre lovgivning på nationalt så vel som internationalt plan, der i alt væsentligt vil forbyde udbredelsen af forebyggende og terapeutisk sundhedsinformation om ikke-patenterbare naturlige behandlingsmetoder. På samme tid søger lovgivningen at fastlægge vilkårligt lave “øvre grænser” for antallet af disse naturlige og ufarlige behandlingsmetoder, en foranstaltning beregnet til at forbyde deres anvendelse som naturlige terapeutiske midler. Ved at misbruge FNs “Codex Alimentarius-Kommission”, har de anklagede endda prøvet at fastlægge sådanne love for alle medlemslandene i FN – dvs. verden over.

1.5.5. Nu hvor alle fredelige forsøg på at beskytte den farmaceutiske industris “handel i sygdom” er slået fejl, søger de anklagede tilflugt i en anden strategi. De eskalerer forsætligt en international krise, der omfatter krige, med henblik på at skabe den psykologiske og retslige forudsætning, der vil muliggøre en øjeblikkelig og global indførelse af protektionistiske love og cementere fortsættelsen af deres “handel i sygdom” samt de andre forbrydelser, de er tiltalt for.

2. Bevisførelse for folkedrab, krigsforbrydelser og andre forbrydelser mod menneskeheden begäet i forbindelse med angrebskrigen mod irak

De anklagede begår den forbrydelse forsætligt at eskalere en international krise, der omfatter angrebskrige, i retning af en krig, der omfatter masseødelæggelsesvåben.

De anklagede har konsekvent misbrugt tragedien den 11. september til at oparbejde en international krise, som de i sidste instans har brugt til at retfærdiggøre deres angrebskrig.

Samtidig med, at de anklagede maksimerede den psykologiske faktor i denne tragedie, har de blokeret for en officiel undersøgelse af de faktiske hændelser samt baggrunden for 11. september. Det var Det Hvide Hus, der blokerede for nedsættelsen af en uafhængig kommission i mere end et år.

Således er hændelserne den 11. september blevet misbrugt til at retfærdiggøre den internationale krisesituation lige siden, selvom fakta bag tragedien ikke fuldt ud er lagt for dagen for offentligheden.

Samtidig med, at de ikke kunne afsløre overbevisende beviser i forbindelse med 11. september, misbrugte de denne tragedie til at erobre landet Afghanistan. Den militære erobring af Afghanistan blev efterfulgt af de anklagedes udplyndring af landets naturlige ressourcer for deres egen økonomiske vinding.

På samme vis brugte de anklagede dette påskud til at erobre det næste land, Irak. Under dække af at bekæmpe udbredelsen af masseødelæggelsesvåben prøvede de anklagede at tvinge verdenssamfundet ind i en angrebskrig mod Irak.

Til trods for, at flertallet af FNs sikkerhedsråd, flertallet af FNs medlemslande og en overvældende verdensopinion var imod denne krig, indledte de anklagede alligevel deres angreb.

Krigen der blev planlagt, påbegyndt og ført af de anklagede, var en krig uden et internationalt mandat, og derfor udgjorde den en angrebskrig og en forbrydelse mod menneskeheden. Hvis de anklagede ikke sættes under tiltale for denne forbrydelse, vil hele det internationale retssystem, som det blev udformet efter den anden verdenskrig for at beskytte menneskeheden mod tilintetgørelse, styrte sammen.

I fravær af et internationalt mandat var den eneste retfærdiggørelse, de anklagede havde til rådighed for at kunne begå denne kriminelle handling, at opdigte et påskud – deres angivelige søgen efter masseødelæggelsesvåben i Irak. I dag ved hele verden, at dette ligeledes var et bedrag.

I løbet af angrebskrigen mod Irak blev titusindvis af irakere – både soldater og civile – dræbt. Drab i denne størrelsesorden i en krig uden et internationalt mandat udgør folkedrab.

Desuden blev flere hundrede tusinde uskyldige mennesker – mange af dem børn – sårede, lemlæstede eller led fysisk eller psykisk skade som følge af de anklagedes kriminelle handlinger.

Desuden beslaglagde de anklagede målbevidst og systematisk oliefelterne og andre naturlige ressourcer i Irak med det formål at udnytte dem for at berige sig selv. For at dække over deres forbrydelser udbredte de anklagede den falske retfærdiggørelse, at deres beslaglæggelse af olieressourcerne ville være i det irakiske folks interesse og til deres fordel.

Med besættelsen af Irak og tilegnelsen af landets ressourcer i en angrebskrig begik de anklagede desuden forbrydelsen udplyndring og beslaglæggelse af fjendens ejendom.

De anklagede fremmede systematisk denne krises eskalering for at begrænse borgerrettighederne yderligere gennem såkaldte “antiterror”-love. For at bedrage folket, mens de anklagede begik deres forbrydelser, blev disse love forsætligt givet vildledende navne som f.eks. “Homeland Security Act” (lov om sikring af hjemlandet) eller “Patriot Act” (patriotloven) for at fremtvinge politisk opbakning bag indskrænkningen af borgerrettigheder.

Samtidig med at de anklagede systematisk organiserede denne eskalering, misbrugte de også med forsæt medieforvirringen og foretog deres første træk i forsøget på at indføre protektionistiske love på vegne af det farmaceutiske kartel. Stort set uden den amerikanske kongres’ vidende på det tidspunkt blev der indføjet en bestemmelse i Homeland Security Act, der gav lægemiddelproducenter immunitet mod sagsanlæg i forbindelse med produktansvarlighed.

Dette er blot en kort oversigt over de krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden, der blev begået af de anklagede, samt deres strategi for at misbruge disse krigsforbrydelser til at fortsætte forbrydelser af endnu større omfang som f.eks. cementering af deres globale “handel i sygdom”.

Under forløbet af yderligere undersøgelser af disse krigsforbrydelser bør alle til rådighed stående ressourcer bruges til at bringe de anklagede for retten. Dette omfatter især al information til rådighed gennem FNs organisationer, FNs våbeninspektører, dokumentation over krigsforbrydelser fra Irak samt internationale kilder og alle andre tilgængelige kilder.

Verdensbefolkningen vil kræve, at de bliver en del af denne proces og kan bidrage med dokumentation om disse krigsforbrydelser med henblik på at fremskynde retsprocessen.

De anklagede