Dr. Rath Health Foundation

Dr. Rath Health Foundation

Responsibility for a healthy world Dr. Rath Research Institute 100+ Studies Published In PubMed

Klagemål mod folkedrab og andre forbrydelser mod menneskeheden begået i forbindelse med den farmaceutiske “handel i sygdom” og den nylige krig mod Irak

Historisk fortilfælde for dette klagemål

Nürnberg-processen mod ledelsen af det farmaceutiske/petrokemiske kartel IG Farben.

For mere end 50 år siden fandt Nürnberg-processen sted mod ledelsen af IG Farben-koncernen, det største farmaceutiske-petrokemiske kartel i førkrigstidens Europa. Nürnberg-processen satte de, der var ansvarlige for den anden verdenskrig, under tiltale og skabte præcedens for international retsforfølgelse af krigsforbrydere og i sidste instans for den internationale domstol i Haag.

De fleste mennesker i dag ved ikke, at Nürnberg-processen ikke blot afsagde dom over politiske og militære ledere, men også over de koncerndirektører, der hjalp Hitler til magten. 24 direktører og ledere af IG Farben blev tiltalt ved denne krigsdomstol. USA’s hovedanklager Telford Taylor udtalte i sin åbningsredegørelse: “Anklageskriftet anklager disse mænd af voksen ansvarlighed for at hjemsøge menneskeheden med den mest ødelæggende og katastrofale krig i menneskets historie. Den anklager dem for masseunderkastelse, plyndring og drab. Disse anklagepunkter er rædselsvækkende.”

Og han fortsatte, “Disse anklagede koncernledere, og ikke de gale nazister, er hovedforbryderne i denne krig. Hvis deres forbrydelser ikke bringes for dagen, og de ikke bliver straffet, vil de begå endnu større forbrydelser i fremtiden, end Hitler nogensinde kunne have begået.”

I 1947 var hovedanklagepunkterne mod IG Farben-ledelsen:

  • Tiltalepunkt 1: Planlægningen og udførelsen af en angrebskrig samt besættelsen af andre lande med tidligere uhørt tilintetgørelse som resultat i hele verden, millionvis af menneskers død samt mange millioners fortsatte lidelser.
  • Tiltalepunkt 2: Deportation, plyndring og udplyndring af offentlig og privat ejendom i de besatte lande med det formål at udøve permanent økonomisk kontrol i disse lande samt andre alvorlige forbrydelser.
  • Tiltalepunkt 3: Slaveri, mishandling, terrorisering, tortur og drab på millionvis af mennesker .

Nu, et halvt århundrede senere, er der påfaldende ligheder mellem disse anklagepunkter og tilsvarende i dette klagemål:

  • Planlægning og gennemførelse af en angrebskrig mod Irak under påskud af at kæmpe mod international terror samt udbredelse af masseødelæggelsesvåben med det resultat, at vidtstrakte områder af landet er lagt øde, tusindvis af mennesker er døde og hundredetusindvis lemlæstet.
  • Plyndring og udplyndring af offentlig og privat ejendom i jagten på økonomisk magt og kontrol over hele områder af verden ved at eskalere en international krise. De anklagede regnede med fuldt overlæg med, at denne angrebskrig ville blive mødt med masseødelæggelsesvåben, herunder kerne-, kemiske og biologiske våben.
  • Folkedrab ved direkte drab, ved at forårsage alvorlig legemsbeskadigelse og ved at påføre livsbetingelser, der vil bevirke fysisk tilintetgørelse og forbrydelser mod menneskeheden ved drab og andre umenneskelige handlinger.
Bevisførelse for de begåede forbrydelser