Dr. Rath Health Foundation

Dr. Rath Health Foundation

Responsibility for a healthy world Dr. Rath Research Institute 100+ Studies Published In PubMed

Klagemål mod folkedrab og andre forbrydelser mod menneskeheden begået i forbindelse med den farmaceutiske “handel i sygdom” og den nylige krig mod Irak

Indledning

Kartellet

Anklagepunkterne i dette klagemål angår hovedsageligt to kriminelle områder:

  • Folkedrab og andre forbrydelser mod menneskeheden begået i forbindelse med den farmaceutiske handel i sygdom.
  • Krigsforbrydelser og aggression samt andre forbrydelser mod menneskeheden begået i forbindelse med den nylige krig mod Irak og den internationale eskalering i retning af en verdenskrig.

Disse to kriminelle områder er direkte beslægtede og forbundet af en enkelt faktor: De begås i de samme koncerninvesteringsgruppers og deres politiske interessenters navn og interesse. Med henblik på at etablere beviset og vise de anklagedes fælles motiver, er det nødvendigt at give en kort historisk redegørelse.

I løbet af det 20. århundrede blev den farmaceutiske industri opbygget og organiseret med det mål at kontrollere sundhedsplejesystemerne overalt i verden ved systematisk at erstatte ikke-patenterbare behandlingsmetoder med patenterbare og derfor rentable syntetiske lægemidler. Denne industri udviklede sig ikke naturligt. Tværtimod var det en investeringsbeslutning taget af en håndfuld velhavende og skrupelløse iværksættere. De definerede med forsæt menneskekroppen som deres marked med henblik på at frembringe yderligere rigdom.

Denne investeringsindustris drivkraft var Rockefeller Group. De kontrollerede allerede mere end 90% af den petrokemiske handel i USA ved overgangen fra det 19. til det 20. århundrede, og de var på udkig efter nye globale investeringsmuligheder. En anden investeringsgruppe, der var aktiv på dette felt, blev grundlagt omkring Rothschild-finansieringsgruppen.

Kartellet og den anden verdenskrig

Næstefter Rockefeller’s Standard Oil (nu kaldet EXXON) var den største farmaceutiske/petrokemiske kæmpekoncern i løbet af første halvdel af det 20. århundrede IG Farben-koncernen med hovedsæde i Tyskland. Denne kæmpekoncern var den allervigtigste faktor på Hitlers politiske vej mod magten og deres fælles erobring af Europa og verden. Rent faktisk var den anden verdenskrig en angrebskrig, der blev planlagt , påbegyndt og udført på planlægningsbordet hos IG Farben. IG Farben var moderselskabet for IG Auschwitz, det kemiske kartels største industrianlæg uden for Tyskland. En stor del af dette kartels velstand blev skabt gennem slavers hårde arbejde og lidelser, herunder fanger fra Auschwitz-koncentrationslejren. IG Farben støttede og udnyttede de skrupelløse politiske herskere i Tyskland som deres villige værktøj i deres stræben efter økonomisk dominans over Europa og resten af verden.

IG Farben var den største aktieejer i Rockefeller’s Standard Oil og omvendt. De allieredes sejr over Nazi-Tyskland på det tidspunkt afbrød IG Farben’s planer om at blive verdens førende farmaceutiske og petrokemiske kæmpekoncern. På samme tid blev Standard Oil og de andre farmaceutiske/petrokemiske koncerner i Rockefeller-konsortiet denne industris kontrollerende finansieringsgruppe og har været det lige siden.

I Nürnberg-processen i 1947 mod lederne af IG Farben-kartellet blev flere af dem erklæret skyldige i og straffet for forbrydelser mod menneskeheden, herunder massemord, plyndring og andre forbrydelser. Nürnberg-processen opdelte desuden IG Farben-kartellet i datterselskaberne Hoechst, Bayer og BASF. Nu om dage er hvert af disse selskaber større end moderselskabet IG Farben var på det tidspunkt.

I dag er USA og Storbritannien verdens førende nationer inden for eksport af farmaceutiske produkter. Det er et faktum, at to ud af tre farmaceutiske lægemidler, der p.t. markedsføres globalt, kommer fra koncerner i disse to lande.

Grundtrækkene i den farmaceutiske industri

De anklagede er ansvarlige for flere hundrede millioner menneskers død, og mennesker dør fortsat af hjerte-kar-sygdomme, kræft og andre sygdomme, der kunne være forhindret og for en stor dels vedkommende udryddet for lang tid siden.

Disse millioner af menneskers alt for tidlige død skyldes hverken tilfældigheder eller forsømmelighed. Dette er blevet forsætligt og systematisk organiseret på vegne af den farmaceutiske industri og dens investorer med det ene formål at udvide et globalt lægemiddelmarked, der er billioner af dollar værd.

Markedet for den farmaceutiske industri er menneskekroppen, og dens udbytte af investeringerne afhænger af, at sygdomme fortsætter og udbredes. Dens profit er afhængig af patenterbare lægemidler, der gør denne industri til den mest indbringende industri på jorden.

I modsætning hertil vil forebyggelse og udryddelse af enhver sygdom betydeligt reducere eller fuldstændigt eliminere markedet for farmaceutiske lægemidler. Det er grunden til, at de farmaceutiske koncerner systematisk har lagt hindringer i vejen for forebyggelsen og udryddelsen af sygdomme.

Til at begå disse forbrydelser bruger de farmaceutiske koncerner et netværk af udøvere og medskyldige inden for videnskab, medicin, massemedier og politik. Hele nationers regeringer manipuleres eller styres af lobbyister og tidligere direktører fra den farmaceutiske industri. I årtier er hele nationers lovgivning blevet korrumperet og misbrugt for at fremme denne mange-billion-dollar store “handel i sygdom”, hvilket har sat flere hundrede millioner uskyldige patienters og menneskers liv og helbred på spil.

En forudsætning for den farmaceutiske industris fremgang som en succesrig

investeringsforretning var elimineringen af konkurrence fra ufarlige og naturlige behandlingsmetoder, fordi disse ikke er patenterbare og deres overskudsmargin er lille. Derudover kan disse naturlige behandlingsmetoder effektivt hjælpe med at forebygge og udrydde sygdomme som følge af deres vigtige roller i cellemetabolismen.

Som resultat af den systematiske eliminering af naturlige behandlingsmetoder og overtagelsen af sundhedsplejesystemerne i de fleste lande i verden, har den farmaceutiske industri gjort millionvis af mennesker og næsten alle nationer afhængige af dens investeringsforretning.

Farmaceutisk industri som et organiseret svindelforetagende

Den farmaceutiske industri tilbyder “sundhed” til millionvis af patienter – men leverer ikke varen. I stedet leverer den produkter, der blot letter symptomerne, mens den fremmer de tilgrundliggende sygdomme som en forudsætning for dens fremtidige forretning. For at dække over bedrageriet bruger industrien dobbelt så mange penge på at skjule dette, som den gør på forskning i fremtidige behandlingsmetoder.

Dette organiserede bedrag er årsagen til, at denne investeringsforretning kunne fortsætte i næsten et helt århundrede bag et strategisk anlagt røgslør som menneskehedens “velgører”. 6 milliarder menneskers liv samt de fleste af verdens økonomier holdes som gidsler af denne industris kriminelle trafik.

Afsløring af den farmaceutiske “handel i sygdom”

I det seneste årti har jeg stået i spidsen for forsøg på at demaskere verdens største investeringsindustris organiserede bedrag. Jeg har været medvirkende til at påpege, at den største forhindring for forbedring af hele verdensbefolkningens helbred er selve den farmaceutiske industri – og dens beskaffenhed af investeringsindustri drevet frem af udbredelsen af sygdom.

Som videnskabsmand var jeg så heldig at opdage den sande årsag til hjerte-kar-sygdomme og andre kroniske sygdomme. Sammen med mine kolleger og andre har jeg også været med til at dokumentere de effektive, naturlige og ikke-patenterbare alternativer til den farmaceutiske ”handel i sygdom”. Identifikationen af de naturlige molekyler, der optimerer cellestofskiftet, gør det muligt for menneskeheden at forebygge og stort set udrydde de fleste af vore dages mest almindelige sygdomme, herunder hjerte-kar-sygdomme, kræft og mange andre.

Baggrunden for den nuværende internationale krise og angrebskrigen mod Irak

Fire hovedfaktorer truer på nuværende tidspunkt den farmaceutiske industris overlevelse og dermed selve grundlaget for en langsigtet investeringsindustri, der er flere hundrede billioner dollar værd:

  1. Uløselige retskonflikter, der resulterer i en lavine af kollektive søgsmål mod mange farmaceutiske koncerner for produktansvarlighed.
  2. Uløselige videnskabelige konflikter som følge af gennembruddene inden for naturlige, ikke-patenterbare behandlingsmetoder, der er effektive og som stort set ville udrydde sygdomme som et marked.
  3. Uløselige etiske konflikter, der resulterer i tab af troværdighed for hele den farmaceutiske industri som følge af det faktum, at deres ublu patentafgifter begrænser langt de fleste menneskers adgang til medicin og udsætter millionvis af mennesker for risikoen for en alt for tidlig død.
  4. Uløselige koncernkonflikter. Demaskering af den farmaceutiske forretningsmodel som et organiseret bedrageri.

I årtier har farmakartellet gjort sig de størst mulige anstrengelser for at beskytte sin globale handel med patenterede lægemidler og forbyde udbredelsen af konkurrerende ikke-patenterbare sundhedsalternativer. Denne indsats ydes på internationalt niveau gennem infiltration af Europaparlamentet og misbrug af WHO og andre FN-organisationer.

Nu hvor den største investeringsindustri på jorden afsløres som et organiseret svindelforetagende – hjemsøgt af titusinder af ansvarlighedsretssager – fungerer øjeblikkelige og globale industribeskyttelseslove som en absolut nødvendig foranstaltning for at dække over disse forbrydelser og for at cementere den kontrol over menneskesundheden verden over, som denne investeringsforretning med dens “handel i sygdom” fortsat udøver.

Disse vidtrækkende beskyttelseslove for et organiseret svindelforetagende indebar indskrænkninger af borgerrettigheder og andre drastiske forholdsregler, der ikke kunne indføres i fredstid. Indførelsen af disse forholdsregler krævede eskalering af en international krise og en række militærkonflikter, der med forsæt indregner brugen af masseødelæggelsesvåben og udløsning af en verdenskrig. Kun da ville der foreligge en global psykologisk situation, der ville muliggøre opgivelse af borgerrettigheder, vedtagelse af militærundtagelsestilstand samt global indførelse af beskyttelseslove, der giver de anklagede ret til at fortsætte deres “handel i sygdom” samt andre forbrydelser.

I denne situation blev den farmaceutiske industri den allerstørste koncerndonor til George Bushs valgkampagne med henblik på at udøve direkte indflydelse på den stærkeste politiske og militære magt i verden. Med valget af George Bush fik Rockefeller-investeringsgruppen direkte adgang til Det Hvide Hus, Pentagon og de politiske beslutninger, der tages dér. En lignende indflydelse blev udøvet af Rothschild-gruppen på Tony Blairs regering i Storbritannien.

Derfor kom det ikke som nogen overraskelse, at de to største eksportnationer for farmaceutiske produkter, USA og Storbritannien, gik i spidsen for den nuværende internationale krise og igangsatte krigen mod Irak. Den angivelige grund til denne krig blev præsenteret for befolkningen i USA, Storbritannien og resten af verden under falske forudsætninger om en global kamp mod ”terrorisme”, eliminering af tvivlsomme regeringer og korstoget mod spredning af masseødelæggelsesvåben.

Således er de samme koncerninteressegrupper og de samme politiske interessenter, der er ansvarlige for millionvis af dødsfald gennem den fortsatte handel i sygdom, nu også ansvarlige for at sætte titusindvis af uskyldige irakiske borgeres liv på spil og for at forårsage unge amerikanske, britiske og andre soldaters død. De er ansvarlige for at starte og føre en angrebskrig mod Irak uden et internationalt mandat. De er ansvarlige for underkuelse, plyndringer og andre forbrydelser, der for tiden begås i det besatte Irak.

Hvis disse interessegrupper og deres politiske interessenter ikke øjeblikkeligt drages til ansvar for disse forbrydelser, vil de sandsynligvis fortsætte eskaleringen af den internationale krise, hvor der i sidste ende er risiko for en krig med masseødelæggelsesvåben.

I denne kritiske og historiske situation henleder jeg anklageren for den internationale kriminaldomstols opmærksomhed på disse forbrydelser mod menneskeheden, disse krigsforbrydelser og angrebsforbrydelser samt folkedrab, og henstiller til ham på det indstændigstem at han griber øjeblikkeligt ind for at forhindre yderligere forbrydelser samt den største katastrofe - en verdenskrig.

Hver eneste person, regering, koncern eller organisation fra hvor som helst i verden, der har måttet lide som følge af disse forbrydelser eller ønsker at bringe disse forbrydelser til ophør, opfordres til at slutte op om dette klagemål.

Tiltalepunkter